Thông Tin Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của bệnh viện chúng tôi

Vị trí Bộ phận Số lượng
Nhân viên Kỹ thuật Khối văn phòng 3 Ứng tuyển
Trưởng phòng Kỹ thuật Khối văn phòng 1 Ứng tuyển
Nhân viên phụ bếp Vị trí khác 1 Ứng tuyển
Bếp chính món Việt Á Vị trí khác 1 Ứng tuyển
Phục vụ Nhà hàng Vị trí khác 3 Ứng tuyển
Nhân viên Phòng KHTH Khối văn phòng 2 Ứng tuyển
Thu ngân Nhà thuốc Khối văn phòng 2 Ứng tuyển
Chuyên viên Marketing Khối văn phòng 1 Ứng tuyển
Bác sĩ – Phòng KHTH Khối văn phòng 1 Ứng tuyển
Nữ hộ sinh, Điều dưỡng, KTV Khối chuyên môn 20 Ứng tuyển
  • 1
  • 2