Thông Tin Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của bệnh viện chúng tôi

Vị trí Bộ phận Số lượng
Bác sĩ Dinh dưỡng Khối chuyên môn 1 Ứng tuyển
Bác sĩ Sản phụ khoa Khối chuyên môn 4 Ứng tuyển
Bác sĩ siêu âm Khối chuyên môn 2 Ứng tuyển
Chuyên viên Tổ Chống nhiễm khuẩn Khối chuyên môn 1 Ứng tuyển
Nữ hộ sinh, Điều dưỡng, KTV Khối chuyên môn 20 Ứng tuyển