Thông Tin Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của bệnh viện chúng tôi

Vị trí Bộ phận Số lượng
Nhân viên phụ bếp Vị trí khác 1 Ứng tuyển
Bếp chính món Việt Á Vị trí khác 1 Ứng tuyển
Phục vụ Nhà hàng Vị trí khác 3 Ứng tuyển