Thông Tin Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của bệnh viện chúng tôi

Vị trí Bộ phận Số lượng
Bác sĩ – Phòng KHTH Khối văn phòng 1 Ứng tuyển
Nhân viên Kỹ thuật Khối văn phòng 3 Ứng tuyển
Thu ngân Nhà thuốc Khối văn phòng 2 Ứng tuyển
Trưởng ca Kỹ thuật Khối văn phòng 1 Ứng tuyển