Thông Tin Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của bệnh viện chúng tôi

Vị trí Bộ phận Số lượng
Bác sĩ Dinh dưỡng Khối chuyên môn 1 Ứng tuyển
Bác sĩ – Phòng KHTH Khối văn phòng 1 Ứng tuyển
Bác sĩ Sản phụ khoa Khối chuyên môn 4 Ứng tuyển
Bác sĩ siêu âm Khối chuyên môn 2 Ứng tuyển
Chuyên viên Tổ Chống nhiễm khuẩn Khối chuyên môn 1 Ứng tuyển
Nhân viên Kỹ thuật Khối văn phòng 3 Ứng tuyển
Nữ hộ sinh, Điều dưỡng, KTV Khối chuyên môn 20 Ứng tuyển
Thu ngân Nhà thuốc Khối văn phòng 2 Ứng tuyển
Trưởng ca Kỹ thuật Khối văn phòng 1 Ứng tuyển