Địa chỉ:

63 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Email:

info@sihospital.com.vn

Thời gian làm việc:

Làm việc 24/7 tất cả các ngày trong tuần

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?