Bảng giá Gói nội soi thai ngoài tử cung

28.000.000đ

NỘI SOI THAI NGOÀI TỬ CUNG

Dịch vụ trong khi mổ và lưu trú:

  • Chi phí mổ nội soi thai ngoài TC
  • Hồi sức (1/2 ngày-1 ngày)
  • Khám tiền mê
  • Thuốc + VTTH
  • Giải phẫu bệnh lý
  • Siêu âm
  • Xét nghiệm Beta HCG
  • Xét nghiệm Beta CHL IgG-IgM