Jobs Opportunities

Recruitment information of our hospital

Position Department Quantity
Nhân viên Kỹ thuật Khối văn phòng 3 Apply
Trưởng phòng Kỹ thuật Khối văn phòng 1 Apply
Nhân viên phụ bếp Vị trí khác 1 Apply
Bếp chính món Việt Á Vị trí khác 1 Apply
Phục vụ Nhà hàng Vị trí khác 3 Apply
Nhân viên Phòng KHTH Khối văn phòng 2 Apply
Thu ngân Nhà thuốc Khối văn phòng 2 Apply
Chuyên viên Marketing Khối văn phòng 1 Apply
Bác sĩ – Phòng KHTH Khối văn phòng 1 Apply
Nữ hộ sinh, Điều dưỡng, KTV Khối chuyên môn 20 Apply
  • 1
  • 2