Jobs Opportunities

Recruitment information of our hospital

Position Department Quantity
Bác sĩ Dinh dưỡng Khối chuyên môn 1 Apply
Bác sĩ Sản phụ khoa Khối chuyên môn 4 Apply
Bác sĩ siêu âm Khối chuyên môn 2 Apply
Chuyên viên Tổ Chống nhiễm khuẩn Khối chuyên môn 1 Apply
Nữ hộ sinh, Điều dưỡng, KTV Khối chuyên môn 20 Apply