Jobs Opportunities

Recruitment information of our hospital

Position Department Quantity
Nhân viên phụ bếp Vị trí khác 1 Apply
Bếp chính món Việt Á Vị trí khác 1 Apply
Phục vụ Nhà hàng Vị trí khác 3 Apply