Jobs Opportunities

Recruitment information of our hospital

Position Department Quantity
Bác sĩ – Phòng KHTH Khối văn phòng 1 Apply
Nhân viên Kỹ thuật Khối văn phòng 3 Apply
Thu ngân Nhà thuốc Khối văn phòng 2 Apply
Trưởng ca Kỹ thuật Khối văn phòng 1 Apply