Jobs Opportunities

Recruitment information of our hospital

Position Department Quantity
Bác sĩ Dinh dưỡng Khối chuyên môn 1 Apply
Bác sĩ – Phòng KHTH Khối văn phòng 1 Apply
Bác sĩ Sản phụ khoa Khối chuyên môn 4 Apply
Bác sĩ siêu âm Khối chuyên môn 2 Apply
Chuyên viên Tổ Chống nhiễm khuẩn Khối chuyên môn 1 Apply
Nhân viên Kỹ thuật Khối văn phòng 3 Apply
Nữ hộ sinh, Điều dưỡng, KTV Khối chuyên môn 20 Apply
Thu ngân Nhà thuốc Khối văn phòng 2 Apply
Trưởng ca Kỹ thuật Khối văn phòng 1 Apply