Đội ngũ bác sĩ

Giáo sư và bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực sản khoa

Ban giám đốc y khoa

Giám đốc Y khoa

TS.BS – Phạm Thành Đức

Phó Giám đốc Y khoa

BS.CKII – Dương Phương Mai

Phó Giám đốc Y khoa

ThS.BS – Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa

BS.CKI – Phan Thị Xuân Lan

Khoa khám bệnh

Trưởng khoa khám bệnh

BS.CKII – Dương Phương Mai

Phó P. Khám cấp cứu

BS – Nguyễn Thị Thu Hồng

Phó P. Khám KHHGĐ

BS – Đặng Thị Tuyết Nga

Phòng cấp cứu

BS.CKI – Romah H’Loang

Phòng cấp cứu

BS.CKI – Phạm Thị Hoa

Phòng cấp cứu

BS.CKI – Hà Thị Như Loan

Phòng khám KHHGĐ

ThS. BS – Trương Thị Thanh Nguyệt

Khoa phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Phó Khoa PT – GMHS

BS – Hồ Viết Ái

Khoa PT – GMHS

BS.CKII – Trương Văn Hiệu

Khoa sanh

Trưởng khoa sanh

BS.CKI – Phan Thị Xuân Lan

Khoa sanh

BS.CKI – Trần Thị Hai

Khoa sanh

BS – Đặng Anh Thư

Khoa sơ sinh

Trưởng Khoa Sơ Sinh

BS.CKI – Nguyễn Thị Nhàn

Phó Khoa Sơ Sinh

BS.CKI – Lê Quang Tân

Khoa Sơ Sinh

BS.CKI – Đào Văn Quá

Khoa Sơ Sinh

ThS.BS – Nguyễn Thanh Khiết

Khoa sơ sinh

BS.CKI – Nguyễn Quốc Toản

Khoa sơ sinh

BS.CKI – Lê Thanh Phương

Khoa sơ sinh

BS – Đào Thị Thơ

Khoa sản - phụ

Trưởng khoa sản

BS.CKII – Nguyễn Song Nguyên

Phó Khoa Sản

BS – Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Khoa Phụ

BS.CKI – Phạm Bích Sơn

Khoa sản

BS – Hắc Thị Kim Đồng

Khoa phụ

BS.CKI – Tăng Thị Ngọc Vân

Khoa hậu sản - hậu phẫu

Trưởng Khoa hậu sản – hậu phẫu L5

BS – Nguyễn Thị Phương Hạnh

Phó Khoa hậu sản – hậu phẫu L5

BS.CKI – Đoàn Văn Nhiếp

Trưởng Khoa hậu sản – hậu phẫu L6

ThS.BS – Trần Anh Tuấn

Khoa Hậu sản – Hậu phẫu L6

BS.CKI – Trần Đoàn Phương Trân

Khoa hậu sản – hậu phẫu L6

BS.CKI – Dương Thị Kim Cúc

Khoa hỗ trợ sinh sản

Trưởng Khoa Hiếm Muộn

BS.CKI – Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Trưởng Phòng LAB

BS – Huỳnh Ngọc Bảo Lâm

Khoa Cận Lâm Sàng - Chẩn đoán hình ảnh

Trưởng Phòng Xét Ngiệm

TS.BS – Phạm Trung Hà

Phó khoa cận lâm sàng (CĐHA)

BS – Võ Thị Thu Hằng

Phó khoa cận lâm sàng (GPB)

ThS.BS – Bùi Ngọc Đệ

Phòng CĐHA

ThS.BS – Dương Thị Phương Thảo

Phòng CĐHA

BS – Phạm Mạnh Hùng

Phòng GPB

BS – Nguyễn Duy Thiện