BAN GIÁM ĐỐC Y KHOA

Giám Đốc Y Khoa
TSBS – Phạm Thành Đức

Phó Giám Đốc Y Khoa
BS.CKII – Dương Phương Mai

Phó Giám Đốc Y Khoa
ThSBs – Trần Anh Tuấn

KHOA SẢN - PHỤ

Phó Khoa Sản
Bs – Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Khoa Sản
Bs.CKII – Nguyễn Song Nguyên

Trưởng Khoa Phụ
Bs.CKI – Phạm Bích Sơn

KHOA HẬU SẢN – HẬU PHẪU

Trưởng Khoa Hậu Sản – Hậu Phẫu
Bs – Nguyễn Thị Phương Hạnh

Phó Khoa Hậu Sản – Hậu Phẫu
Bs.CKI – Đoàn Văn Nhiếp

Bs.CKI – Dương Thị Kim Cúc

Bs.CKI – Trần Đoàn Phương Trân

KHOA HIẾM MUỘN

Trưởng Khoa Hiếm Muộn
BS.CKI – Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Trưởng Phòng LAB
BS – Huỳnh Ngọc Bảo Lâm

KHOA KHÁM BỆNH

P. Cấp Cứu
BS.CKI – Phạm Thị Hoa

P. Cấp Cứu
ThSBS – Trương Thị Thanh Nguyệt

Phó P. Khám KHHGĐ
BS – Đặng Thị Tuyết Nga

KHOA NHI - SƠ SINH

Trưởng Khoa Sơ Sinh
BS.CKI – Nguyễn Thị Nhàn

Phó Khoa Sơ Sinh
BS.CKI – Lê Quang Tân


BS.CKI – Đào Văn Quá


BS – Trần Thị Hai


BS – Đặng Anh Thư

Phó P. Khám KHHGĐ
BS – Đặng Thị Tuyết Nga


ThSBS – Nguyễn Thanh Khiết

KHOA CẬN LÂM SÀNG - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Trưởng Phòng Xét Ngiệm
BS.CKI – Nguyễn Thị Lệ Thủy


BS – Đặng Anh Thư

Phó P. Khám KHHGĐ
BS – Đặng Thị Tuyết Nga


BS – Dương Thị Phương Thảo


BS – Võ Thị Thu Hằng