Đăng ký thành công

Cám ơn bạn đã đăng ký khám bệnh tại SIH.

Thông tin đăng ký của bạn đã được gửi đi thành công. Chúng tôi sẽ xác nhận lại buổi hẹn của bạn trong vòng 48 tiếng kể từ lúc đăng ký.