Bảng giá dịch vụ của chúng tôi

STT TÊN DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ VNĐ
I KHÁM  Trong giờ Ngày lễ
1 Khám nhi 250,000 350,000
2 Khám thai/ phụ khoa 350,000 450,000
3 Khám nhũ 400,000 500,000
II SIÊU ÂM Trong giờ Ngày lễ
1 Siêu âm thai/ phụ khoa 350,000 450,000
2 Siêu âm nhũ 400,000 500,000
3 Siêu âm đo độ mờ da gáy/ siêu âm màu 450,000 550,000
4 Siêu âm 4D 700,000 800,000
III HIẾM MUỘN
1 Khám tư vấn hiếm muộn 500,000
2 Lọc rửa tinh trùng để bơm tinh trùng (IUI) 5,000,000
3 Chuyển phôi trữ (1 lần) 8,500,000
IV SANH
1 Plasma lành vết thương 450,000
2 Yêu cầu bác sĩ 5,500,000
3 Gây tê ngoài màng cứng sanh không đau 3,500,000
4 Sanh thường 6,000,000
V PHẪU THUẬT
1 Mổ lấy thai 9,000,000
2 Mổ thai ngoài tử cung 19,200,000
3 Mổ cắt u nang buồng trứng 19,200,000
4 Mổ lấy thai/ VMC 12,000,000
5 Mổ cắt tử cung toàn phần 15,500,000
VI KẾ HOẠCH
1 Đặt vòng, lấy vòng 750,000
2 Điều hòa 2,650,000
3 Cấy que tránh thai (Implanon) 4,500,000
VII SOI
1 Soi cổ tử cung 450,000
2 Biopsy 1,150,000
3 Leep điều trị 2,100,000
VIII X-QUANG
1 XQ loãng xương 300,000
2 XQ nhũ ảnh 650,000
3 XQ HSG 1,300,000
IX XÉT NGHIỆM
1 Beta HCG 380,000
2 Combined test 800,000
3 Paps Thin-Prep 850,000
4 Triple – test 880,000
5 HPV mRNA Panther 1,500,000
X PHÒNG LƯU TRÚ
1 Standard 2,200,000/ngày
2 Superior 3,000,000/ngày
3 Deluxe 1 3,200,000/ngày
4 Deluxe 2 3,600,000/ngày