LỚP HỌC TIỀN SẢN MIỄN PHÍ

CHỦ ĐỀ “ĂN DẶM KIỂU NHẬT”     Lợi ích của việc tham gia lớp học: Cung cấp kiến thức về ăn dặm cho các gia đình đang chuẩn bị đón thiên thần nhỏ chào đời hoặc đang có bé bước vào tuổi ăn dặm, bao gồm: Phương pháp ăn dặm kiểu Nhật là gì?…